International School of Business

Viết bởi Nguyễn Văn Trạm vào
International School of Business

Thông tin về dự án:

Đối tác:International School of Business
Thời gian:Năm 2014
Sản phẩm:200 bộ quà tặng sổ tay & bút chì dành cho sinh viên tại International School of Business
Concept chủ đạo:Việt Nam
Hình thành ý tưởng:Bài viết cũ hơn

0 comments

Để lại bình luận